In deze sectie

Deel deze pagina

Global Knowledge Career Support Assessment

Kennis inventarisatie met behulp van het Global Knowledge Career Support Assessment!


ICT is net als gas, licht en water eigenlijk een basisbehoefte geworden. Want valt ‘de ICT’ uit in een organisatie, dan vallen in onze moderne wereld de werkzaamheden direct zo goed als stil.


Het is daarom van het grootste belang dat er voldoende kennis aanwezig is om de ICT-omgeving (infrastructuur, hardware, software) goed af te stemmen op de behoeften van de organisatie en de bedrijfsvoering optimaal te ondersteunen. 

Goldbar

Hoge eisen aan ICT-ers

Aan de ICT-ers die hiervoor verantwoordelijk zijn worden hoge eisen gesteld. Een ICT-er dient zich namelijk altijd eerst te verdiepen in de bedrijfsprocessen van een organisatie om zo de juiste mix van ICT-dienstverlening te kunnen aanbieden, implementeren en vervolgens te onderhouden. Maar omdat de wereld om ons heen niet stil staat dient een ICT-er ook altijd met morgen bezig te zijn. Een ICT-professional kan hierdoor nooit op zijn lauweren rusten.

Ook klaar voor de veranderingen van morgen?

Binnen een ICT-afdeling dient dus alle kennis aanwezig te zijn om de ICT-infrastructuur van vandaag te kunnen managen en op die van morgen te zijn voorbereid. Maar bezit uw ICT-organisatie hiervoor wel de benodigde competenties?

Goldbar

European eCompetence Framework (e-CF)

Online assessment, skills Gap Analyse, Training & Certificering, Job plan

De Europese Commissie voorziet voor de nabije toekomst een flink tekort aan gekwalificeerde ICT-ers. Dit wordt mede veroorzaakt door een mismatch tussen vraag en aanbod van werkzaamheden. Om deze reden heeft de Europese Commissie het European eCompetence Framework (e-CF) laten opstellen.

Het e-CF is een competentieraamwerk voor professionals die werkzaam zijn in de ICT sector. Het omschrijft welke e-competenties in organisaties nodig zijn. Doel van het e-CF is om de voor een organisatie van belang zijnde ICT-functies te standaardiseren. Hierdoor wordt het voor werkgevers eenvoudiger het juiste personeel aan te stellen. Tevens kunnen met behulp van de heldere functieprofielen die in het e-CF staan beschreven bestaande medewerkers zich beter ontwikkelen naar het voor een goed functionerende ICT-afdeling benodigde niveau.

Global Knowledge Career Support Assessment

Aansluitend op het e-CF heeft Global Knowledge een test, het Global Knowledge Career Support Assessment, ontwikkeld die inzicht geeft of uw ICT-organisatie over de juiste competenties beschikt om uw ICT-afdeling optimaal te laten functioneren.

Het Global Knowledge Career Support Assessment is een online test die op basis van het profiel van de medewerker zijn of haar kennis toetst. Met in totaal meer dan 1100 vragen wordt de parate ICT kennis getoetst in de verschillende deelgebieden per vendor als Microsoft, Cisco, VMware en Citrix. Tevens kan met behulp van de Global Knowledge Career Support Assessment inzicht worden verkregen in de business- en softskills (COBIT, ITIL®, PRINCE2®, TOGAF, gedragscompetenties) van een medewerker.

Ook als maatwerk

Het Global Knowledge Career Support Assessment kan tevens op uw organisatie worden afgestemd. Uw specifieke kennisgebieden en/of functieprofielen kunnen in overleg met u aan het assessment worden toegevoegd.

Goldbar

Rapportage met ‘Skills Gap’ AnalyseSkills Gap Analyse

Een rapportage toont vervolgens precies aan wat de ‘skills gap’ is tussen het huidige niveau van uw ICT-afdeling en het gewenste niveau om uw afdeling optimaal te laten functioneren.

Het Global Knowledge Career Support Assessment biedt u een goed inzicht of alle benodigde kennisgebieden wel voldoende zijn afgedekt met de competenties van uw medewerkers. U krijgt antwoord of uw ICT-afdeling in zijn geheel voldoende kennis heeft om de ICT-omgeving van uw organisatie goed te kunnen beheren en ontwikkelen.

Als organisatie krijgt u per medewerker een advies over de gebieden waarop een medewerker zich verder zou moeten ontwikkelen. Met het  Global Knowledge Career Support Assessment krijgt u dus inzicht of uw ICT-afdeling de juiste vaardigheden in huis heeft om uw organisatie optimaal te kunnen ondersteunen en waar uw medewerkers zich individueel op dienen te ontwikkelen om ook de wensen van morgen goed te kunnen invullen.

Goldbar

Meer informatie en/of advies?Kennis inventarisatie met behulp van het Global Knowledge Career Support Assessment - flyer

Wenst u meer informatie over het Global Knowledge Career Support Assessment, dan nodigen wij u graag uit hierover contact op te nemen met uw accountmanager bij Global Knowledge. Per mail kunt u informatie aanvragen via info@globalknowledge.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken via 030-6089444.

U kunt hier tevens de brochure downloaden.

 

ik_heb_ambitie