In deze sectie

Deel deze pagina

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Global Knowledge

'MVO, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).' Bron: Encyclo.nl

Ecovadis_erkendDuurzaam ondernemen bij Global Knowledge betekent dat wij ervoor zorgen een juiste balans te vinden tussen People, Planet en Profit. Dit staat voor de drie elementen mensen, milieu en winst die op een evenwichtige wijze gecombineerd dienen te worden om een duurzame ontwikkeling te waarborgen. De ontwikkelingen in de opleidingssector volgen elkaar dusdanig snel op dat wij het als onze taak zien om dit op een verantwoorde manier op te pakken.

Global Knowledge streeft na haar bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze toe te passen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit een transparante organisatie die zich richt op eerlijk zaken doen.

Onze ambitie is onze diensten op een zo verantwoord mogelijke manier te leveren aan de eindgebruiker waarbij wij rekening houden met onze medewerkers en onze leefomgeving. Tevens dient hierbij gewaarborgd te worden dat we financieel gezond blijven functioneren als bedrijf.


Goldbar

People

Het realiseren van ambities begint met de juiste medewerkers op de juiste plek, die voortdurend worden uitgedaagd zich te ontwikkelen in het belang van zichzelf, de onderneming, de klant, de markt en de omgeving. Onze ambitie voor alle medewerkers binnen Global Knowledge is een organisatie creëren waarbij op een proactieve wijze kennisdeling en ontwikkeling van medewerkers in alle lagen plaatsvindt. Wij bieden ruime mogelijkheden aan scholing en opleiding. We hebben goede arbeidsvoorwaarden en besteden veel aandacht aan de werksituatie. In een breder kader hebben wij respect voor de mensenrechten en keuren kinderarbeid en discriminatie ten strengste af.

Global Knowledge streeft dus na om:
People, Profit & Planet

 • Een proactieve bedrijfscultuur te creëren;
 • Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen;
 • Gezondheid en veiligheid voorop te stellen;
 • Mensenrechten te respecteren.

Planet

We vinden dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Cursusmateriaal leveren we daarom zo veel mogelijk digitaal uit in plaats van fysiek, zodat dit zo min mogelijk nadelig effect op het milieu veroorzaakt. Minder energie gebruiken is de meest eenvoudige manier om te zorgen dat de wereld om ons heen minder zwaar wordt belast. Global Knowledge past daarom lichtschakelaars toe die ervoor zorgen dat de lichten vanzelf uitgaan als er enige tijd geen beweging in de ruimtes zijn. Naast energiebesparing gaat Global Knowledge ook verantwoord met afval om.

Meerdere voorbeelden hiervan zijn:

 • Minder afval (door hergebruik) en betere afvalscheiding;
 • Daar waar wij zelf zeggenschap hebben over de selectie van leveranciers, maken wij gebruik van leveranciers die 'groene' energie leveren;
 • Voor zover mogelijk gebruikt onze organisatie lease auto's met een zo laag mogelijke uitstoot, wat nu al heeft geresulteerd dat 80% van de auto's in een 14% bijtellingstarief valt;
 • Bij al ons drukwerk wordt gebruik gemaakt van hergebruikte materialen;
 • Door ons proactief 'nieuw werken' beleid te handhaven en te stimuleren, krijgt de medewerker de middelen om daar waar mogelijk thuis te werken en zodoende een bijdrage te leveren aan de vermindering van uitstoot door het reizen;
 • Global Knowledge verstrekt als eerste in de ICT training sector, daar waar mogelijk, al haar cursusmateriaal niet meer op papier, maar als elektronisch cursusmateriaal. In 2013 heeft dit een reductie opgeleverd van 50% van de cursusmaterialen die niet meer geprint en getransporteerd zijn;
 • Op de afdeling Finance is besloten om geen fysieke loonstroken en facturen meer te versturen maar deze digitaal te verzenden;
 • Indien mogelijk houden we online vergaderingen in plaats van vergaderingen op locatie (onder andere via Lync Software) om reis uren en kosten te voorkomen. Dit zorgt voor een minder CO2 uitstoot.

Profit

Eerlijk zaken doen waarbij een gezond rendement wordt gerealiseerd. Dat willen we vasthouden in het belang van de lange termijn continuïteit van de organisatie. Duurzaam ondernemen vertaalt zich uiteindelijk in winstgevendheid op economisch, maar ook op sociaal en ecologisch vlak. We proberen de balans in evenwicht te houden door ons constant bewust te zijn van de effecten van ons handelen op het bedrijf en het milieu:

 • De materialen die nog ingekocht moeten worden, duurzaam inkoop;
 • Verder investeren in innovaties en methodieken als Virtueel en klassikaal, Class Connect en e-Labs.

 Goldbar

Vragen en/of advies?

Met negen verschillende trainingslocaties geografisch verspreid over heel Nederland biedt Global Knowledge u de mogelijkheid om een training te volgen in de regio van uw voorkeur. In Nederland kunt u terecht in één van onze opleidingscentra in Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nieuwegein, Rotterdam, Zoetermeer of Zwolle.

Heeft u vragen of wenst u advies? Neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs via 0800-0444 (gratis) of stuur een e-mail naar info@globalknowledge.nl.